ETVf…NUUFBARIISIS GOOFTAATIIN!

……..ETVf…………………

NUUFBARIISIS GOOFTAATIIN!
————————————————-
Gaafa kumaatamni dhumee
kumaatama hidhaan dararu
Gaafa kaan biyyaa baqatee
dooniin ittiin garagaru

Gaafa maanguddoo reebanii
haadharraa ulfa baasan
Gaafa daa’ima dhalattuu
dirreerratti ajjeesan

Gaafas eessuma dhaqxee
sagaleekee hin dhageenyee
Amma dubbattaa jennee
foddaakee jala teenyee

Har’a maaltu dhalannaan
afaankee siif baname
Sumatu kansaaniiti moo
gabbaratu siif kenname

Takkaa xisximbis hin jenne
gaafa jeettiin nurra marsu
Amma hiriira sukkaaraaf zayitiif
maaf kaate oduu hafarsuu

Kan bakka buute biyya
kan hojjattuuf gartuu bicuu
Hin qullooftaaf namni si eegu
Nama xuriin xurii miicu

Duris kan keenya hin turre
sichis kan keenya hin taatu
Ammayyuu guggubattee
Sichis garaankee haa gubatu!�


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 920 other subscribers