Jiili hoggantoota Adda Tokkummaa fi Walabummaa Oromiyaa (adda Jeneraal kamaal Galchuutiin hogganamu) qabsoo karaa nagaan geggeessuuf murteessuun guyyaa har’aa Finfinnee ni galu.

Addisuu Araggaatiin

Jiili hoggantoota Adda Tokkummaa fi Walabummaa Oromiyaa (adda Jeneraal kamaal Galchuutiin hogganamu) qabsoo karaa nagaan geggeessuuf murteessuun guyyaa har’aa Finfinnee ni galu.

Dhaabbilee siyaasaa dantaa Ummta Oromoo kabajchiisuuf yaaduun qabsoo hidhannoo keessa turan, qabsoon hidhannoodhaan geggeeffamu yeroo ammaa kan faashiniin isaa itti darbe ta’e hubachuun karaa nagaa qabsaa’uuf murtoo isaan murteessan Dh.D.U.On ni dinqisiifata.

Garaagarummaa ilaalchaa dhaabbilee dantaa Oromootiif qabsa’ aan waliin qabnu karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een keessummeessuuf, akkasuma qabsoo karaa nagaa fi dimokraatawaa ta’een geggeeffamuuf haala mija’aa uumuun dimookraasiin akka dagaagu Dh.D.U.On kuttannoo guddaadhaan hojjechuuf qophii akka ta’e irra deebiine mirkaneessina.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 940 other subscribers